Halihazır Harita

Halihazır Harita Resim

Halihazır Harita

Fabrika, Depo Petrol İstasyonu ve Benzeri Bir İmalat İçin ,imar planı dışında bir bölge seçmişseniz ilk önce bu arsanın İmar Planın yapılması gerekir.

Halihazır Harita İmar planının altlığı dır. Zeminde görülen tüm detaylar ölçülerek harita üzerine işlenir ve bu detaylara göre Şehir Plancısı planmasını yapar.